January 29, 2019

อาหารขึ้นชื่อพม่า

Tea Shop Meal     อาหารพม่า ที่ชาวพม่านิยมทานเล่นเป็นของว่าง เมนูนี้เราสามารถหาทานได้ง่ายๆ
January 29, 2019

การแต่งกายชาวพม่า

การแต่งกายชาวพม่า พม่า เป็นชาติที่ไทยเรารู้จักกันมานาน ปัจจุบันพม่ามีการปกครองแบบสาธารณรัฐ
January 29, 2019

ทะเลพม่า เกาะพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ ทะเล เกาะ ในพม่า ที่สักครั้งหนึ่งควรไป   เกาะฮอร์ทชูส์   Cr.
January 29, 2019

ไหว้พระทำบุญ พม่า

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า   Cr. www.dmc.tv มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง   เป็นมหาเจดีย์ที่มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า