ธุรกิจในพม่า

ขายอะไรดีที่พม่า

 

Cr. www.bloggang.com

          สินค้า อุปโภค-บริโภค  ถือเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดพม่า เนื่องจากกำลังการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้พม่าต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสินค้าไทยก็เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากชาวพม่า สำหรับการนำสินค้าไปขายยังตลาดพม่า ควรเป็นสินค้าที่มีการสร้างแบรนด์จึงจะสามารถตีตลาดได้

          สินค้า ยารักษาโรค สินค้าประเภทยารักษาโรค ถือเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดพม่า ซึ่งการนำเข้าสินค้าประเภทยารักษาโรคจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายการนำเข้าให้ดี

          สินค้าประเภทเครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าประเภทยีนส์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศพม่า สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ทำแบรนด์เสื้อผ้าคงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการตีตลาดเมียนมาร์

          สินค้ากลุ่ม วัสดุก่อสร้าง เนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ระบบสาธารณูประโภคกำลังเริ่มก่อสร้าง ทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่สามารถผลิตเครื่องมือก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ ซึ่งอาจเริ่มจากการค้าขายเพื่อดูความต้องการของตลาดก่อน จากนั้นค่อยเริ่มลงทุน ธุรกิจก็จะมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้น

 

ข้อแนะนำ

– คนพม่าตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณภาพ แต่ก็ยังมีการเปรียบเทียบในเรื่องของราคาด้วย

– การขอใบอนุญาติค่อนข้างยาก ค่าจดทะเบียนค่อนข้างสูง หากใครต้องการไปเปิดตลาดที่พม่าควรทดลองตลาดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

– คนขายควรเป็นคนท้องถิ่น เนื่องจากพวกเขาเข้าใจในภาษา และวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่

– การค้าขายต่างแดนต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูง กว่าที่สินค้าจะตีตลาดได้ต้องใช้เวลา

– สินค้าต้องมีความโดดเด่น คุณภาพต้องดี ถึงจะอยู่รอด